RikthyvelSnickeriföreningen Gyllene Spiken är en ideell förening som drivs av medlemmarna, helt utan bidrag. Gyllene Spiken erbjuder snickarutrymme, social gemenskap och tillgång till handledare som kan hjälpa till med instruktioner, råd och idéer.
I föreningens lokaler kan man syssla med allt från snickeri och möbelrenovering till slöjd och konsthantverk. Föreningen har ett åttiotal medlemmar och verksamheten är beroende av medlemmarnas engagemang.