PlanhyvelAlla aktuella priser avser en termin.

Medlemsavgift: 220 kr
Verktstadsavgift: 1 600 kr, varav 500 återbetalas till medlemmar som deltar i någon av de gemensamma terminsvisa städ- och kvalitetssäkringsdagarna
Hyra av förvaringsskåp: 220 kr
Hyra av virkeshylla: 220 kr
Avgifter betalas till föreningens Plusgiro: 480 31 54-6 alternativt bankgiro: 370-8799

Terminens avgifter måste vara betalda innan man får nyttja föreningens lokaler.