PlanhyvelAlla aktuella priser avser en termin.

Medlemsavgift: 250 kr
Verktstadsavgift: 1 750 kr, varav 500 kr återbetalas till medlemmar som deltar i någon av de gemensamma terminsvisa städ- och kvalitetssäkringsdagarna
Hyra av förvaringsskåp: 250 kr
Hyra av virkeshylla: 250 kr

Avgifter för hylla och skåp ska betalas enligt följande: för höstterminen ska avgifter vara erlagda senast 30:e maj. För vårterminen ska avgifter vara erlagda senast 30:e november.
Avgifter betalas till föreningens Plusgiro: 480 31 54-6 alternativt bankgiro: 370-8799

Terminens avgifter, dvs medlemsavgift och verkstadsavgift, 2000 kr (250 + 1750) måste vara betalda innan man får nyttja föreningens lokaler.