FräsmaskinGyllene Spikens maskinpark håller hög standard. I maskinparken finns vanligt förekommande snickerimaskiner som bandsågar, juster- och kapsåg, rikt- och planhyvel, svarv, långbandsputs, vertikalfräs, långhålsfräs, pelarborrmaskin samt ett antal handmaskiner. Effektiva utsug håller luften ren och en uppsättning handverktyg gör verkstaden komplett.