Gyllene Spiken’s maskinpark har nu utökats med en ny maskin, en notfräsmaskin (kexmaskin/lamello-fräs, kärt barn har många namn). Fabrikat: Lamello.

Den förvaras i låst utrymme.

Hobbysnickarna kan låna denna för att bruka den plats i lokalen, efter överenskommelse med ansvarig nyckelman.

OBS: Förbrukningsmaterial (i detta fall s.k. kex) får användaren själv införskaffa och stå för.

Notfräsmaskin!