Notfräsmaskin!

Gyllene Spiken’s maskinpark har nu utökats med en ny maskin, en notfräsmaskin (kexmaskin/lamello-fräs, kärt barn har många namn). Fabrikat: Lamello.

Den förvaras i låst utrymme.

Hobbysnickarna kan låna denna för att bruka den plats i lokalen, efter överenskommelse med ansvarig nyckelman.

OBS: Förbrukningsmaterial (i detta fall s.k. kex) får användaren själv införskaffa och stå för.

Planhyveln byts ut


På Gyllene Spiken används planhyveln mycket intensivt och behovet av ett maskin-byte har över tiden blivit allt mer uppenbart.

Ny planhyvel är nu inköpt, MARTIN T45, och denna nya kommer att ersätta dagens planhyvel (Panhans 436).

Byte av planhyvel kommer att ske någon gång under första halvan av december 2019. Planen är att dagens planhyvel ska avyttras.