På Gyllene Spiken används planhyveln mycket intensivt och behovet av ett maskin-byte har över tiden blivit allt mer uppenbart.

Ny planhyvel är nu inköpt, MARTIN T45, och denna nya kommer att ersätta dagens planhyvel (Panhans 436).

Byte av planhyvel kommer att ske någon gång under första halvan av december 2019. Planen är att dagens planhyvel ska avyttras.

Planhyveln byts ut