Föreningens kalender för vårterminen 2020 är nu initialt uppdaterad.

För hobbysnickarna startar denna termin den 14:e januari och löper fram till och med den 16:e juni. Sammanlagt 71 tillfällen (varav 8 söndagar). Totalt 363 möjliga timmar att tillbringa i snickeriet!

Vänligen observera: Tillträde till lokalerna förutsätter att full terminsavgift dessförinnan är inbetald till föreningen.

Kalendern kommer efterhand att kompletteras med mer information, t.ex. om sådant som städdagar och eventuella kurser. Håll koll!

VT 2020 – Kalendern