Gyllene Spiken är mån om att erbjuda en maskinpark som uppfattas som modern och ändamålsenlig. Därför är maskinparken alltid satt ”under lupp”. Som en del av planerna vad gäller maskinparken, så kommer nu i närtid en maskin att försvinna: Långbandsputsen.

Ändringar i maskinparken