Som tidigare meddelats är en ny planhyvel på gång. Den ska ersätta den planhyvel vi har idag.

Datum för detta byte: Onsdagen den 4:e december 2019

OBS: Leveransen är tidigarelagd: Det är den 4e december som gäller

Arbetet med detta maskinbyte medför självklart en del konsekvenser just denna dag. Såsom:

  • Räkna med extra stök i lokalerna! ”Lite överallt”, men mest vid hyvelns utrymme
  • Från tidig morgon fram tills installationen av den nya hyveln är helt klar, så kommer det inte att finnas någon fungerande planhyvel på Gyllene Spiken

När blir maskinbytet helt klart? Arbetet startar tidigt på morgonen den 4/12 och kommer att pågå tills det är klart. Ambitionen är att bli klar samma dag.

Räkna med att maskinbytet kommer att ta hela dagen i anspråk!

Ny planhyvel kommer 4/12