VT 2020 – Kalendern

Föreningens kalender för vårterminen 2020 är nu initialt uppdaterad.

För hobbysnickarna startar denna termin den 14:e januari och löper fram till och med den 16:e juni. Sammanlagt 71 tillfällen (varav 8 söndagar). Totalt 363 möjliga timmar att tillbringa i snickeriet!

Vänligen observera: Tillträde till lokalerna förutsätter att full terminsavgift dessförinnan är inbetald till föreningen.

Kalendern kommer efterhand att kompletteras med mer information, t.ex. om sådant som städdagar och eventuella kurser. Håll koll!

Ny planhyvel kommer 4/12

Som tidigare meddelats är en ny planhyvel på gång. Den ska ersätta den planhyvel vi har idag.

Datum för detta byte: Onsdagen den 4:e december 2019

OBS: Leveransen är tidigarelagd: Det är den 4e december som gäller

Arbetet med detta maskinbyte medför självklart en del konsekvenser just denna dag. Såsom:

  • Räkna med extra stök i lokalerna! ”Lite överallt”, men mest vid hyvelns utrymme
  • Från tidig morgon fram tills installationen av den nya hyveln är helt klar, så kommer det inte att finnas någon fungerande planhyvel på Gyllene Spiken

När blir maskinbytet helt klart? Arbetet startar tidigt på morgonen den 4/12 och kommer att pågå tills det är klart. Ambitionen är att bli klar samma dag.

Räkna med att maskinbytet kommer att ta hela dagen i anspråk!

Notfräsmaskin!

Gyllene Spiken’s maskinpark har nu utökats med en ny maskin, en notfräsmaskin (kexmaskin/lamello-fräs, kärt barn har många namn). Fabrikat: Lamello.

Den förvaras i låst utrymme.

Hobbysnickarna kan låna denna för att bruka den plats i lokalen, efter överenskommelse med ansvarig nyckelman.

OBS: Förbrukningsmaterial (i detta fall s.k. kex) får användaren själv införskaffa och stå för.

Planhyveln byts ut


På Gyllene Spiken används planhyveln mycket intensivt och behovet av ett maskin-byte har över tiden blivit allt mer uppenbart.

Ny planhyvel är nu inköpt, MARTIN T45, och denna nya kommer att ersätta dagens planhyvel (Panhans 436).

Byte av planhyvel kommer att ske någon gång under första halvan av december 2019. Planen är att dagens planhyvel ska avyttras.