Detaljerad kalender är på gång. Under vårterminen 2021 är lokalen öppen för medlemmar tisdag, onsdag och torsdag kl 17-22 från 12/1 till 17/6, och omkring hälften av söndagarna kl 10-16. Vissa dagar är det dock stängt, se kalendern. Lördagssnickarna(LS) är ett slutet sällskap. Information om Paul Kovacs svarvkurs 6/3, 7/3, 1/5 och 2/5 kommer.