Medlemskap

Anmälan

Vi är idag c:a 90 medlemmar i föreningen. Förnärvarande har vi kö för medlemskap. För att bli medlem så ska du anmäla dig till vår ordförande Jan Enqvist. Efter anmälan måste du genomgå en kortare utbildning på våra maskiner. Du kommer att bli kallad till utbildningen som hålls på torsdagar kl 17.00. Betalning av terminsavgiften sker först efter genomförd och godkänd utbildning. Om du vill göra ett besök hos oss för att se maskinerna och lokalen kan du kontakta Jan Enqvist.

OBS! Föreningen har ingen olycksfallsförsäkring. Därför är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd.

Öppettider

Året indelas i två terminer, vår- och hösttermin. Under terminen har vi öppet: tisdag, onsdag och torsdag kl 17-22 (stängt dag före helgdag) samt två söndagar i månaden kl 10-16 Se kalender för öppettider. Vårterminen startar andra veckan i januari och varar till mitten på juni. Höstterminen börjar i mitten på augusti och slutar veckan innan jul.

Hyllor och skåp

Vi erbjuder hyra av hylla och/eller skåp för förvaring av material och verktyg. Det är brist på hyllor så medlemmar som vill hyra en hylla måste stå i kö. För medlemmar som står i kö har föreningen en projekthylla där man kan förvara sitt projekt i väntan på att man blir tilldelad en hylla. Man måste vara medlem för att kunna ställa sig i kön för hyra av hylla.

Avgifter

Ett år indelas i två terminer. Nedan nämnda avgifter avser per termin:

Terminsavgift: 2.200 kr
Hyra av hylla: 250 kr
Hyra av skåp: 250 kr
Passivt medlemskap: 250 kr

Passivt medlemskap (vilande medlemskap) kräver att man varit medlem tidigare i föreningen, dvs nya medlemmar kan ej bli passiva medlemmar.

Betalning till föreningen kan göras på något av följande sätt:

Plusgiro: 480 31 54-6
Bankgiro: 370-8799
Swish: 123 144 8901

Glöm inte att ange ditt namn på betalningen!