Detaljerad kalender är på gång. Under höstterminen 2021 är lokalen öppen för medlemmar tisdag, onsdag och torsdag kl 17-22 från 17/8 till 16/12, och omkring hälften av söndagarna kl 10-16. Vissa dagar är det dock stängt, se kalendern. Lördagssnickarna(LS) är ett slutet sällskap.